2 grudnia 2022 21:33

Administrator danych osobowych

Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie

z siedzibą: Konikowo 47, 75-024 Świeszyno

jest administratorem danych osobowych uczniów uczących się w szkole i ich rodziców oraz pracowników.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie jest Grzegorz Król

Sposoby kontaktu z IOD:

– adres korespondencyjny:

Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie

Konikowo 47 z dopiskiem IOD

75-024 Świeszyno

– adres e-mail:

iod@sp-konikowo.edu.pl

Opublikował(a): Grzegorz Król

Ostatnia zmiana:

Skip to content