Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców stanowią przedstawiciele rad klasowych. Zarząd Rady Rodziców zostaje wybrany na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w roku szkolnym.

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

  1. Dominika Rogowska – przewodnicząca
  2. Anna Horowska – Staszek – zastępca
  3. Jolanta Wieliczko – skarbnik

Komisja Rewizyjna

  1. Małgorzata Tchórzka
  2. Beata Wojciechowska

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.